De wens van Piet Ackermans

Beste ouders van mini’s of jeugdspelers bij VOKO,

Ik wil u als voorzitter speciaal aanspreken. Ik heb namelijk een wens. Om die te kunnen plaatsen moet ik bijna 15 jaar terug in de tijd. Mijn wens staat onderaan dit bericht, dus als je het verhaal niet wilt lezen, scroll snel door, maar…

Onze 4 kinderen zijn altijd sportief bezig geweest en deden meestal 2 sporten tegelijk. Voor onze zoons was dat volleybal bij VOKO en scouting bij Erasmus. Het bleek dat onze jongste zoon talentvol was, onze oudste zoon vond het gewoon een leuk spel. Na een paar jaar halen en brengen naar trainingen en het bijwonen van wedstrijden voelden mijn vrouw en ik ons aardig thuis bij VOKO.

Wij zijn beiden als ouder heel actief in het vrijwilligerswerk in het verenigingsleven en zitten dan soms ook in 2 of 3 commissies tegelijkertijd. Daarom vond ik dat ik best iets bij kon dragen aan VOKO, als vrijwilliger, ondanks dat volleybal niet mijn sport is. Omdat er behoefte was aan een penningmeester, ben ik 10 jaar geleden in het bestuur gekomen. Na 1 jaar werd duidelijk dat er meer behoefte was aan een voorzitter, dus ik werd gepolst door de zittende voorzitter. Of ik interesse had? En dat ik wel besefte waar ik ja tegen ging zeggen? Want de vereniging is gebaat bij een voorzitter die langer blijft. Ik heb ja gezegd en heb daar nog steeds geen spijt van. Best een leuke job, voorzitter, het gezicht naar buiten voor VOKO. Tenminste, dat is mijn invulling, want dat vind ik leuk. Subsidie ophalen bij de gemeente, steeds weer lagere huur bedingen bij het Oelbert. Sponsoren binden en boeien. Maar ook de vereniging besturen, 6 keer per jaar vergaderen, kampioenen mogen huldigen, strubbelingen oplossen. En natuurlijk mijn grote hobby uitoefenen: verbouwen van onze VOKO-Home met kantine, keuken en berging.

Dit jaar word ik 60, dat is voor mij een teken om het stokje over te dragen. Ik ga dan niet de senioren (dat noem ik 21 jaar en ouder) van onze vereniging vragen, want die doen er al zo veel bij. Nee, ik vraag u, als ouder van een (meer of minder) talentvolle mini of jeugdspeler/-ster.

Bent u diegene die zich voor een jaar of 3 tot 4 in wil zetten in het bestuur van VOKO? En misschien wel langer, als blijkt dat uw zoon of dochter het enorm naar zijn/haar zin heeft bij VOKO.

Het zou mooi zijn als er zich 2 mensen melden, want de leukste tijd was toen ik samen met Hettie, onze vorige secretaris, in het bestuur zat. Wij voelden elkaar goed aan, hielden elkaar scherp, deden veel voor de vereniging, omdat het gezellig was.

Ik hoop van harte dat er zich een enthousiast, jong duo meldt, zodat Hettie en ik andere hobby’s kunnen gaan opzoeken. En reageer direct, want bij de volgende ALV (in september) leg ik de voorzittershamer neer.

Ik blijf dan nog wel beschikbaar hoor, voor de leuke dingen: subsidie binnenhalen, lage huur bedingen, sponsoren boeien en binden…

Met sportieve groet,

Piet Ackermans
Voorzitter VOKO