De geschiedenis van VOKO Oosterhout

VOKO = Volleybal op elk gewenst niveau:

VOKO werd op 6 juni 1974 opgericht (als fusie tussen de volleybalclubs LEC en RELAX) en is al meer dan 40 jaar in Oosterhout actief. De vereniging telt ongeveer 150 leden en heeft tot doel het beoefenen en het bevorderen van het volleybalspel van jong (vanaf 6 jaar) tot oud in de breedste zin van het woord. VOKO wil daarbij een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het niveau van alle leden (zowel prestatie – als recreatief gericht).

VOKO kent een zeer goed opleiding, waarbij regelmatig talenten doorstromen naar nationaal niveau. VOKO is daartoe ook lid van de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond) en de ORV-Breda (Onafhankelijk Recratief Volleybal) waar samen ongeveer 15 teams actief deel nemen aan de competitie.

VOKO eigen sportaccomodatie: VOKO-Home

In 1999 heeft VOKO in nauwe samenwerking met het St. Oelbert gymnasium een moderne sportaccommodatie kunnen realiseren waar bijna alle trainingen en wedstrijden gehouden kunnen worden. Hierin is ook de eigen kantine van VOKO gehuisvest, genaamd het VOKO-home.

Grote betrokkenheid

Sportiviteit, recreatie en gezelligheid gaan bij VOKO hand in hand! Naast de trainingen en wedstrijden , organiseert VOKO voor haar leden jaarlijks een aantal toernooien en activiteiten. Zowel de prestatieve toernooien zoals het Top-A jeugd-toernooi en gezelligheidstoernooien zoals het oliebollen- en het recreantentoernooi, maar ook het ouder-kind toernooi, het jaarlijks terugkerend jeugdkamp en de regelmatig terugkerende volleybalclinics worden erg gewaardeerd. Veel leden, ouders van jeugd-leden en vrijwilligers (kaderleden) zijn actief als bestuurder, trainer, scheidsrechter, teller, coach , barvrijwilligers, enz,. Zonder deze eigen inbreng en betrokkenheid bij het reilen en zeilen van VOKO zou het onmogelijk zijn als vereniging te functioneren

© Copyright - VOKO - Oosterhout | desiged by SmartSV