Huisregels

Door lid te worden van VOKO verplicht elk lid zich tot het houden aan de regels en afspraken die vastgesteld zijn door de algemene ledenvergadering (ALV), statuten en het huishoudelijke reglement.

Download hier het huishoudelijke reglement.

  • Algemene ledenvergadering. Binnen zes maanden na afsluiting van het verenigingsjaar (1 juni t/m 31 mei) zal er een ALV-jaarvergadering gehouden worden. De ALV is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging en kan ze vaak als wenselijk is gehouden worden (op verzoek van bestuur of tien stemgerechtigde leden). Iedereen die 16 jaar of ouder is heeft stemrecht.
  • Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
  • De laatst definitieve versie van het huishoudelijke reglement is altijd geldend.
  • Spelregels volleybal en richtlijnen:
    – De meeste spelregels van het volleybal leer je tijdens de trainingen. Indien je het fijne van alle regels wilt leren kun je hier de richtlijnen van arbitrage downloaden en de spelregels.
  • Volleybal is een teamsport, wat betekent dat iedere speler een sportieve verantwoording heeft naar zijn medespelers. Vanuit dit oogpunt hanteert VOKO een opzegbeleid, waarbij opzeggen gedurende het seizoen zo veel mogelijk ontmoedigd wordt.Het lidmaatschap kan daarom slechts op twee momenten beëindigd worden, namelijk op 31 december en op 30 juni. Hierbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen te worden. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie.
© Copyright - VOKO - Oosterhout | desiged by SmartSV