Coronaregels in het VOKO Home

Basisregels

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • BLIJF THUIS als je minimaal één van de volgende vragen met JA moet beantwoorden
 • Had je een of meerdere van deze volgende klachten in de afgelopen 24 uur? Hoesten, Neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden, benauwdheidsklachten?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in eenlab)?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heb je in de afgelopen 14
  dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
 • BLIJF OOK THUIS als je een COVID-19 test hebt laten doen en wacht op de uitslag;
 • BLIJF OOK THUIS als je minder dan 10 dagen geleden teruggekomen bent uit een buitenlands gebied met reisadvies oranje/rood vanwege COVID-19
 • Schud geen handen en vermijd onnodig contact zoals high-fives;
 • Was regelmatig je handen;
 • Vermijd aanraken van je gezicht;
 • Houd 1,5 meter afstand buiten het volleybalveld (zoals in de kleedkamers etc.).
 • Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft er binnen het veld geen 1,5 meter afstand gehouden te worden;
 • Hoesten en niezen doe je in je elleboog.

Sporten

Er is geen beperking in het aantal sporters per veld;
Afstand houden: voor verschillende leeftijdsgroepen zijn er verschillende regels met betrekking tot afstand houden tot elkaar en tot andere leeftijdsgroepen.

CMV wedstrijden

De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar of tot andere leeftijdsgroepen. Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar.

ABC-jeugd wedstrijden

De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar, wel 1,5 meter afstand tot personen boven de 18 jaar. Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot alle andere personen.

Senioren en recreanten

Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen, dit geldt ook voor wisselspelers die buiten het veld staan. Tijdens het spelen van wedstrijden geldt deze regel niet.

 • Geforceerd stemgebruik, inclusief yell, is in en langs het veld niet toegestaan. Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan;
 • Maak alleen fysiek contact als dat nodig is om de sport te beoefenen. Onnodig contact zoals high fives, knuffels, handen schudden, samen een punt vieren is dus niet toegestaan;
 • Geef andere teams de ruimte om het veld te betreden of te verlaten;
 • Tijdens het wisselen van speelveld dienen de spelersbanken (die naast elkaar gezet dienen te worden en niet op elkaar) gedesinfecteerd te worden, hiervoor moeten de teams zelf zorgen;
 • Na afloop van de wedstijd dienen de ballen, spelersbank, scheidsrechtersstoel en fluit gedesinfecteerd te worden. Ook hiervoor moeten de teams zelf zorgen.

Faciliteiten VOKO home

 • Kom niet te ver voor aanvang van je wedstrijd naar de sporthal. Er is slechts beperkt ruimte in de kantine en wedstrijden worden tot nader bericht zonder publiek gespeeld (alleen chauffeurs van uitspelende teams). Deze moeten direct naar de tribune van hun team bij het veld waar hun team speelt. Na de eerste thuiswedstrijd(en) zal het bestuur bekijken wat de mogelijkheden zijn om beperkt publiek toe te laten tot de wedstrijden;
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk tot aan de ingang van de zaal en haal je kind(eren) daar ook weer op (let op dat er looproutes ingesteld zijn en de ingang dus niet de uitgang is). De trainers/ coaches vangen de kinderen in de zaal op;
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst;
 • Bij binnenkomst treft je een coronacoördinator, deze toezichthouder heeft de bevoegdheid om personen de toegang tot de sporthal te ontzeggen;
 • Lees de posters bij de sporthal, volg de looproutes en aanwijzingen van de vrijwilliger;
 • Kom in sportkleding naar de sporthal. Thuisspelende teams kunnen tijdens thuisdagen geen gebruik maken van de kleedkamers, deze zijn alleen voor uitspelende teams. De kleedkamers mogen tijdens trainingsavonden wel gewoon gebruikt worden, maar houd het gebruik zo beperkt mogelijk (3 personen per kleedkamer), want de ventilatie in de kleedkamer is onvoldoende;
 • Neem een gevulde fles/ bidon mee van thuis;
 • Zorg ervoor dat sporttassen de looproute niet blokkeren;
 • Neem je afval mee naar huis;
 • Na afloop van je wedstrijd verlaat je de sporthal en blijf je niet ‘hangen’, dit geldt voor alle leeftijdscategorieën.

Kantine VOKO home

 • De kantine is alleen geopend voor afhalen. De keuken blijft gesloten en er is geen zitgelegenheid in de kantine.

Uitwedstrijden

 • Raadpleeg de verenigingswebsite van de tegenstander voor de meest recente informatie;
 • In iedere sporthal is de capaciteit voor publiek beperkt. Wij adviseren om bij uitwedstrijden zo weinig mogelijk publiek mee te nemen. Bij voorkeur alleen de noodzakelijke chauffeurs;
 • Stem onderling goed af of je met elkaar meerijdt. Wij adviseren om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddels van of naar een uitwedstrijd gaan.