Onderscheiding voor John Baerveldt tijdens de Algemene Ledenvergadering 2020

John Baerveldt is afgelopen vrijdag tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verrast met een onderscheiding van de Nevobo voor het feit dat hij al 40 jaar scheidsrechter is voor de Nevobo

Goed, eigenlijk is hij al sinds 1978 scheidsrechter, dus we maken er zelf maar 42 jaar van…

Hulde voor John

ps. Hij krijgt hier de onderscheiding uit handen van onze nieuwe voorzitter van het Algemeen Bestuur van VOKO, Joop de Haan-Schrijver